Praca

Kask ochronny

W kontekście przepisów BHP nie wolno tracić głowy, nie wolno też jej narażać na uszczerbek. Uderzenia w głowę mogą być bardzo groźne, prowadzić do poważnych powikłań, a

Bezpieczni w pracy

To, jaki jest poziom przestrzegania norm BHP ma bardzo duży wpływ na to, czy możemy czuć się bezpieczni podczas wykonywania zawodowych obowiązków. Stosowanie się do regulacji w tym zakresie spoczywa