Prawo do ochrony zdrowia

CE Polska

Konstytucja RP z 1997 roku to najwyższy akt prawny w naszym kraju. To właśnie ona gwarantuje polskim obywatelom prawo do ochrony zdrowia. Konstytucyjne przepisy gwarantują wszystkim równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Opieka jest bezpłatna, bo finansowana ze środków publicznych. Osoby, które mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego oraz członkowie ich rodzin w ramach tego ubezpieczenia mogą korzystać z opieki zdrowotnej w zakresie zarówno zapobiegania chorobom, jak ich wykrywania, a także leczenia jakichkolwiek urazów. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również śwadczenia z zakresu pielęgnacji chorych, w tym także osób niepełnosprawnych.

System ubezpieczenia zdrowotnego jest dość skomplikowany. By mógł sprawnie funkcjonować różne organy muszą wypełniać swoje funkcje na najwyższym poziomie i z myślą o zdrowiu pacjentów. Te organy to Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fudusz Zdrowia, a także Rzecznik Praw Pacjentów oraz organy szczebla lokalnego, takie jak samorządy terytorialne.