Szkolenie z due diligence

Due diligence to nowoczesna analiza przedsiębiorstwa, która przeprowadzana jest na wielu płaszczyznach. Dane przedsiębiorstwo oceniane jest pod względem handlowym, prawnym, podatkowym, finansowym, technicznym, organizacyjnym i innym. Takie kompleksowe badanie danej firmy zazwyczaj zlecane jest nie przez to przedsiębiorstwo, ale przez zewnętrznego inwestora, która jest zainteresowany kupnem nieruchomości lub całego przedsiębiorstwa, które takową nieruchomość posiada. Celem inwestora jest sprawdzenie, czy inwestycja będzie dla niego korzystna, tak samo jak warunki umowy, które zostaną mu zaproponowane. Efektem due diligence jest szczegółowa analiza firmy, a co za tym idzie jej całościowy obraz. Due diligence wykonywane jest przez zewnętrznych specjalistów w tej dziedzinie. Jak zostać takim specjalistą? Dobrym rozwiązaniem jest uczestnictwo w szkoleniu, które dostarcza wiedzy i kompetencji do prawidłowego przeprowadzenia due diligence.

Cel due diligence

Co ma na celu analiza due diligence? Jej celem jest zebranie szczegółowych informacji z różnych płaszczyzn funkcjonowania firmy, które staną się niezbędne, by wycenić wartość danego przedsiębiorstwa oraz zidentyfikować aspekty, które na taką wartość mają wpływ.

W przeciwieństwie do audytu, który obejmuje jeden obszar i jest wewnętrzną potrzebą firmy, due diligence obejmuje wiele obszarów działalności przedsiębiorstwa i jest zazwyczaj zlecane przez zewnętrznych inwestorów. Warto wiedzieć, że due diligence nie zawsze przebiega tak samo. Przebieg badania jest uzależniony od innych warunków, branży, liczby pracowników, kultury organizacji, metody prowadzenia działalności.

Szkolenie z due diligence

Jeśli chcemy poszerzyć swoją wiedzę z zakresu due diligence możemy zapisać się na odpowiednie szkolenie – takich nie brakuje, a wszystkie informacje znajdziemy w internecie, na odpowiednich stronach internetowych. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu gromadzenia informacji o aspektach finansowych, podatkowych, księgowych i innych danego podmiotu. Takie informacje stają się niezbędne przed decyzją o zakupie danego przedsiębiorstwa, podziale, fuzji, przejęciu, przekształceniu, dalszych inwestycji. Podczas szkolenia z due diligence dowiemy się, jakie właściwie znaczenia ma ta innowacyjna metoda w całym procesie oceny stanu danego przedsiębiorstwa, na czym skupiać się podczas przeprowadzania due diligence i jak wygląda to wszystko w praktyce. Na szkoleniu zostaną przedstawione efekty, jakie może dać firmie prawidłowo przeprowadzone due diligence.