Dlaczego pracodawcy chętnie przyjmują do pracy Ukraińców?

Obywatele Ukrainy stanowią coraz większą część osób zatrudnionych w polskich firmach. Dlaczego Polacy tak chętnie zatrudniają naszych wschodnich sąsiadów? Pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają pracowników ze wschodu, w tym z Ukrainy, ponieważ zdają sobie sprawę, że sytuacja w jakiej znaleźli się Ci ludzie, niejako zmusza ich do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Ten tok myślenia czasami niesie za sobą niską płacę, brak ubezpieczenia zdrowotnego oraz wielogodzinną pracę, często ponad wyznaczone normy. Jednocześnie pracodawcy zdają sobie sprawę, że imigranci ze wschodu są w stanie pracować efektywniej i szybciej, ponieważ mają dużo więcej do stracenia.

Ukraińcy mieszkają w Polsce w wynajmowanych mieszkania. Często na kilkudziesięciu metrach kwadratowych mieszka kilka rodzin. Wiedzą one, że gdyby nie ciężka praca i poświęcenie, konieczny byłby powrót do kraju, w którym nieustannie toczy się konflikt polityczny. Polskie firmy chętnie zatrudniają ukraińskich pracowników, ponieważ mogą powierzyć im ciężką pracę, która zostanie wykonana szybko i z dużym zaangażowaniem.