Pracownik outsourcingowy

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na powierzanie pewnych obowiązków pracownikom outsourcingowym. Na czym taka praca polega i dlaczego jest coraz popularniejsza? Praca outsourcingowa polega na wykonywaniu przez zleceniobiorcę pewnych obowiązków powierzonych przez zleceniodawcę. Z reguły pracę outsourcingową wykonują specjalistyczne biura, lub specjaliści w danej dziedzinie, działający na podstawie działalności gospodarczej.

Praca outsourcingowa może mieć zróżnicowany charakter. Poczynając od powierzenia firmie zewnętrznej obowiązków związanych z rozliczaniem pracowników, przygotowywaniem dokumentów urzędowych, pism prawniczych, dokumentów specjalistycznych takich jak np. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, na pracach marketingowych, czy graficzno – informatycznych kończąc.

Dzięki umowie outsourcingu, pracodawca nie musi zatrudniać dodatkowych pracowników. Niestandardowe zlecenia powierza firmie bądź osobie z outsourcingu, która otrzymuje wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury, za wykonaną usługę. To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i podmiotu otrzymującego zlecenie.