Kask ochronny

W kontekście przepisów BHP nie wolno tracić głowy, nie wolno też jej narażać na uszczerbek. Uderzenia w głowę mogą być bardzo groźne, prowadzić do poważnych powikłań, a