Ograniczenia pracowników ze wschodu

Pracownicy ze wschodu są bardzo chętnie przyjmowani do pracy w polskich firmach. Pracują ciężko, ale efektywnie. Są solidarni i bardzo szybko się aklimatyzują. Równie szybko przyswajają wiedzę i uczą się nowych umiejętności, jednak istnieją pewne bariery, przez które niejednokrotnie współpraca z nimi jest utrudniona.

Najpowszechniejszym, a zarazem najtrudniejszym do przejścia ograniczeniem, jest język. Obywatele Ukrainy często nie radzą sobie z naszym językiem, przez co komunikacja z nimi jest utrudniona. To niesie za sobą kolejne ograniczenia. Ukraińcy nie znając języka, nie potrafią poradzić sobie w pracy, w której niezbędna jest umiejętność porozumiewania się z Polakami.

Nie potrafią poradzić sobie w pracy, w której konieczne jest wykazanie się umiejętnościami czytania i pisania w języku polskim. Ta bariera sprawia, że obywatele Ukrainy są zatrudniani do pracy odtwórczej, nie wymagającej intensywnej komunikacji. Jednak należy pamiętać, że nie ma barier nie do pokonania. Pracodawcy bowiem bardzo często decydują się na wynajęcie tłumacza, który usprawni komunikację wschodnich pracowników z Polakami.