Leasing z korzyściami dla pracowników

Wynajęcie pracowników przez pracodawcę daje korzyści nie tylko stronie, która decyduje się na takie wynajęcie, ale również samemu pracownikowi. Jesteś pracownikiem i złożono Ci propozycję leasingu, jednak zastanawiasz się, czy powinieneś się zgodzić? Przedstawiamy kilka argumentów za tym, że leasing niesie za sobą wiele korzyści dla pracowników.

Leasing daje pracownikowi przede wszystkim możliwość pracy u innego pracodawcy, w czasie, w którym na obecnym stanowisku nie ma dla niego pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma możliwość udzielenia pracownikowi bezpłatnego urlopu, ale może również oddelegować go do pracy na rzecz innego pracodawcy.

W drugim przypadku pracownik ma możliwość zarobienia pieniędzy. Dodatkowo praca w leasingu, w przeciwieństwie do urlopu bezpłatnego, jest brana pod uwagę w przypadku obliczania stażu pracy.

To dwa najważniejsze argumenty opwiadające się za tym, że warto zdecydować się na leasing. Innymi korzyściami dla pracownika, będą z pewnością możliwość zdobycia nowych umiejętności i dodatkowego doświadczenia u innego pracodawcy.