Jakie wyróżniamy rodzaje bezrobocia?

W przypadku bezrobocia możemy wyróżnić kilka jego typów – jedne można zwalczyć szybciej i łatwiej, niektóre zlikwidować jest trudniej. Jakie możemy zatem wyróżnić rodzaje bezrobocia? Pierwszym z nich, a zarazem najtrudniejszym, jest bezrobocie stałe. Takiego typu bezrobocia nie można się pozbyć – dotyczy ono pewnych grup społecznych, które już od wielu lat nie mogą znaleźć zatrudnienia. Uniemożliwia im to np.

brak kwalifikacji zawodowych, nieodpowiednie lub za niskie wykształcenie. Bezrobocie o charakterze stałym występuje na każdym rynku, nawet w niewielkim procencie. Innym typem bezrobocia jest bezrobocie sezonowe. Jak jego sama nazwa wskazuje bezrobocie to występuj w określonych sezonach w ciągu roku.

Niektórzy ludzie pracują wyłącznie dorywczo, np. w okresie wiosennym i letnim przy zbiorze owoców i warzyw. Czas zimowy jest zatem dla nich jednoznaczny z brakiem pracy czyli tzw. bezrobociem okresowym.

Wyróżniamy także bezrobocie krótkotrwałe – mówimy o nim wówczas, kiedy osoba straci stałe zatrudnienie, a znalezienie kolejnego zajmuje jej co najmniej kilka miesięcy. Okres pomiędzy jedną pracą, a kolejną to właśnie czas bezrobocia krótkoterminowego.