Ile ważne jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego?

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne czternaście dni od daty jego wystawienia, czyli musi zostać zrealizowane w ciągu dwóch tygodni od wizyt u lekarza, na której lekarz zlecił wizytę. Aż dwanaście miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia jest ważne skierowanie do poradni rehabilitacyjnej.

Warto jednak mieć na uwadze to, że takie skierowanie traci ważność po miesiącu, a dokładnie po trzydziestu dniach od daty wystawiania jeśli pacjent nie zostanie zarejestrowany w dowolnie wybranym przez niego zakładzie rehabilitacyjnym. Warto pamiętać, że osoba rejestrująca pacjentów na jakiekolwiek wizyty nie może odmówić wpisania na listę oczekujących, jeśli skierowanie jest źle wypisane albo niekompletne, to znaczy lekarz -przykładowo- wpisał przez pomyłkę błędny adres, pomylił nasze nazwisko czy imię, źle wpisał numer PESEL, a może nie podpisał skierowania, wówczas taki dokument nie jest ważny.

Należy niezwłocznie udać do lekarza, by ten naprawił błąd.