Badania w laboratorium bez skierowania?

Oferujemy papierowe i foliowe naklejki z własnym logo i dowolnym tekstem

Chcąc skorzystać z opieki medycznej, która bezpłatnie przysługuje ubezpieczonym pacjentom należy zawsze posiadać skierowanie od lekarza prowadzącego. Jest jednak grupa osób, które nie muszą posiadać skierowania, by skorzystać z darmowej specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Są to między innymi inwalidzi wojenni oraz wojskowi, osoby represjonowane, kombatanci, ofiary działań wojennych, chorzy na gruźlicę oraz osoby zakażone wirusem HIV, a także osoby, które są dawcami narządów.

W tej grupie znajdują się również uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, jeśli są w czasie leczenia odwykowego oraz żołnierze i weterani, którzy muszą korzystać ze specjalistcznej opieki ambulatoryjnej ze względu na choroby, które nabyli podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Są to zazwyczaj osoby, które zostały doświadczone przez los, a przez trudną pracę, którą wykonywali dla dobra państwa podupadli na zdrowiu. To dla nich nieznaczna rekompensata od państwa.