Tamara

Bezpieczni w pracy

To, jaki jest poziom przestrzegania norm BHP ma bardzo duży wpływ na to, czy możemy czuć się bezpieczni podczas wykonywania zawodowych obowiązków. Stosowanie się do regulacji w tym zakresie spoczywa